میوه

1-28 از 28

آلو خاکی

500گرم±20
192,000ریال
216,000ریال
2,040,000ریال

آووکادو

یک عدد
900,000ریال

انبه بزرگ

550گرم±50
396,000ریال

انبه متوسط

450گرم±50
324,000ریال

انبه کوچک

350گرم±50
252,000ریال

انجیر زرد

500گرم±20
210,000ریال
216,000ریال
216,000ریال
228,000ریال

بامیه

1کیلوگرم±100گرم
360,000ریال

پرتقال شمال

1کیلوگرم±100گرم
504,000ریال

پسته تازه

500گرم±20
960,000ریال

تمرهندی

بسته500گرم±20
1,440,000ریال

خربزه متوسط

4.5کیلوگرم±500گرم
864,000ریال

سیب زرد

1کیلوگرم±100گرم
264,000ریال

سیب سبز

1کیلوگرم±100گرم
300,000ریال

شلیل رفعتی

500گرم±50
198,000ریال

شلیل شبرنگ

500گرم±50
228,000ریال

طالبی متوسط

2.5کیلوگرم±500گرم
600,000ریال

گردو تازه

1کیلوگرم±100گرم...
444,000ریال

گلابی

500گرم±30
360,000ریال

لیمو شیرین

1کیلوگرم±100گرم
264,000ریال

موز

1کیلوگرم±100گرم
360,000ریال

نارنگی

1کیلوگرم±100گرم
336,000ریال

هلو

1کیلوگرم±100گرم
360,000ریال

هلو انجیری

1کیلوگرم±100گرم
360,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.